ข้อชี้แจง การจอง Zoom Meetings License เบื้องต้น
ต้องจองก่อนอย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

จองได้ครั้งละ 1 วันเท่านั้น
 เงื่อนไขการจอง License Zoom มีดังนี้
1. มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จัดประชุมโดยมิได้ใช้กิจกรรมการสอนออนไลน์แต่อย่างใด
2. หากท่านทำการบันทึก VDO จาก Zoom Meeting ให้ท่านดำเนินการ Download ไฟล์ VDO ลงในพื้นที่จัดเก็บของท่าน และ Delete ไฟล์ VDO ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประชุม (Meeting) เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไฟล์สูญหาย

** การจอง Zoom License สำหรับอาจารย์และบุคลากร
ในการจัดประชุมออนไลน์เท่านั้น !! **
ประกาศ

 • ไม่จำกัดเวลาในการประชุม ต่างกับแบบฟรีที่ใช้ได้ไม่เกิน 40 นาที
 • รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 300 คน ต่างกับแบบฟรีที่ได้ไหม่เกิน 100 คน
 • ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Email ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ชี้เม้าส์ไปที่รูปโปรไฟล์ของท่าน แล้วจะมีคำว่า Licensed ด้านหลังชื่อ
 • หากชี้เม้าส์ไปที่รูปโปรไฟล์ของท่าน แล้วจะมีคำว่า Basic แสดงว่ายังไม่ได้ Zoom License ของมหาวิทยาลัย

 • Zoom License นี้ใช้เฉพาะผู้ที่สร้างห้องประชุมเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องมีลงทะเบียนขอ Zoom License
 • การเข้าร่วมประชุมทำได้โดยการคลิกลิ้งที่ผู้สร้างห้องส่งให้เท่านั้น

 1. เปิดเว็บ nu-ac-th.zoom.us แล้วคลิก sign in

 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย อีเมล์ของมหาวิทยาลัย

***เฉพาะเข้าใช้งานครั้งแรกเท่านั้นต่างไป***

 1. เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานครั้งแรก โดยการกรอก อีเมล์ของมหาลัย และกรอก Password ผ่านแล้วจะมีหน้าต่าง ให้ยืนยัน อีเมล์ ดังนี้
 2. ระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันมาให้เราดังนี้
 3. เมื่อคลิก Approve the Request จะมีข้อความให้ยืนยันการสลับมาใช้ระบบของมหาวิทยาลัย และยังเข้าถึงข้อมูลเดิมที่เคยใช้งานได้ ให้คลิก


 14,976 total views,  7 views today